Icon drive 21 mei 2018
Gift 1Deler N
AK752
J96
A73
98
N
QT8 12 963
KQ75 W 12 2 O 82
J T864
KJ753 14 QT62
Z
J4
AT43
KQ952
A4
Gift 2Deler O
73
KJ7642
T
T863
N
654 4 AKQ8
QT9 W 5 18 O 85
J9832 AQ764
Q9 13 K4
Z
JT92
A3
K5
AJ752
Gift 3Deler Z
72
853
QJ8532
Q5
N
AJT986 5 KQ54
Q64 W 10 14 O JT92
AT76
KT72 11 A
Z
3
AK7
K94
J98643
Gift 4Deler W
953
T643
AKJ4
AJ
N
JT87 13 6
AQ52 W 12 3 O J987
Q5 T83
K93 12 Q7642
Z
AKQ42
K
9762
T85
Gift 5Deler N
K97
Q
JT63
AKJ96
N
QT6 14 AJ854
AJT7 W 7 7 O 642
9742 Q8
T4 12 873
Z
32
K9853
AK5
Q52
Gift 6Deler O
J85
Q75
JT97652
N
AKQJ32 4 T974
76 W 10 7 O AQT42
T84 J632
84 19
Z
865
K93
AK9
AKQ3
Gift 7Deler Z
A642
Q4
T64
QT96
N
KJ9 8 873
KJ8 W 12 10 O A9765
KJ975 Q3
75 10 A32
Z
QT5
T32
A82
KJ84
Gift 8Deler W
T8
AJ65
9842
732
N
753 5 KJ9
KQ9732 W 9 13 O 84
J AKT63
K65 13 Q98
Z
AQ642
T
Q75
AJT4
Gift 9Deler N
J864
A2
A8
AT842
N
T73 13 AQ2
8653 W 4 11 O T
J7 Q96432
QJ97 12 K65
Z
K95
KQJ974
KT5
3
Gift 10Deler O
QJ5
AT4
JT983
42
N
987 8 AKT43
9865 W 7 15 O QJ7
AK65
93 10 KQ875
Z
62
K32
Q742
AJT6
Gift 11Deler Z
432
AK
K93
AT954
N
KJ876 14
742 W 8 8 O QJ95
J876 Q54
K 10 QJ8762
Z
AQT95
T863
AT2
3
Gift 12Deler W
J4
987
AKT86
AT9
N
3 12 AKQT976
6532 W 2 13 O T4
7543 J
Q532 13 K84
Z
852
AKQJ
Q92
J76
Gift 13Deler N
AQJT2
KJ732
J54
N
K54 12 976
AT W 17 8 O 85
AK42 QT85
KT72 3 AQ83
Z
83
Q964
J9763
96
Gift 14Deler O
Q97
AT76
KJ2
Q82
N
JT843 12 62
Q93 W 7 10 O KJ42
976 AQ853
A6 11 T3
Z
AK5
85
T4
KJ9754
Gift 15Deler Z
Q98653
A
KT
AQT9
N
K72 15 4
K97632 W 8 8 O QJ8
Q72 J943
3 9 KJ876
Z
AJT
T54
A865
542
Gift 16Deler W
J765
963
T9853
A
N
AT92 5 K843
J754 W 7 12 O KQT8
Q4 A6
642 16 T87
Z
Q
A2
KJ72
KQJ953
Gift 17Deler N
AJ62
QT872
3
942
N
953 7 KT87
A94 W 10 15 O KJ
J8 KQ762
AJT75 8 K6
Z
Q4
653
AT954
Q83
Gift 18Deler O
J42
QT97
T65
972
N
AT75 3 KQ93
K62 W 13 20 O AJ5
KJ92 AQ4
Q3 4 KJ5
Z
86
843
873
AT864
Gift 19Deler Z
97
T9
T964
QJ987
N
K83 3 QT5
AKQ765 W 16 16 O J84
J3 AKQ5
K3 5 AT2
Z
AJ642
32
872
654
Gift 20Deler W
Q83
94
QJT84
AK7
N
A54 12 K976
KQ76 W 11 11 O AT852
52 A7
Q432 6 98
Z
JT2
J3
K963
JT65
Gift 21Deler N
32
QT863
J532
K8
N
QJ954 6 T86
A972 W 8 8 O J4
4 AK9876
J74 18 62
Z
AK7
K5
QT
AQT953
Gift 22Deler O
Q943
K3
AK8
AKJT
N
7 20 KJT865
AJT874 W 7 8 O Q5
Q43 65
965 5 Q73
Z
A2
962
JT972
842
Gift 23Deler Z
KJ3
Q8652
Q76
62
N
T84 8 Q97
KT4 W 3 14 O 7
T983 A42
984 15 AKJT73
Z
A652
AJ93
KJ5
Q5
Gift 24Deler W
AKQJ943
T5
K
J82
N
765 14 T8
J9742 W 4 15 O KQ83
J2 AQ98
QT9 7 A64
Z
2
A6
T76543
K753
Gift 25Deler N
Q9
5
K953
KT8652
N
K732 8 AT54
QJ4 W 10 12 O KT9873
T8 A7
A974 10 J
Z
J86
A62
QJ642
Q3